Witamy na Luxor.net.pl

Firma LUXOR od 1997 roku zajmuje się produkcją oraz dystrybucją maszyn i linii do sortowania i kompostowania odpadów

KMP-L

to mikrobiologiczny stabilizator odpadów organicznych w formie płynnej. Przeznaczony do stosowania w gospodarce przetwarzania odpadów organicznych. Zawarte w preparacie mikroorganizmy, metabolity i enzymy działają jako aktywny czynnik wspomagający procesy stabilizacji odpadów. Polecany w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz innych odpadów biologicznych.

 

KMP-S

to mikrobiologiczny stabilizator odpadów organicznych w formie sypkiej. Przeznaczony do stosowania w gospodarce przetwarzania odpadów organicznych jako środek wspomagający procesy stabilizacji odpadów jak i również kompostowania. Polecany w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz innych odpadów biologicznych.

 

DZIAŁANIE:
› zmniejszenie masy i objętości odpadów
› eliminacja uciążliwych zapachów powstających w procesie technologicznym
› przyspieszenie procesu biostabilizacji
› przyspieszenie procesu mineralizacji i rozkładu materii organicznej

Zapraszamy do kontaktu