Witamy na Luxor.net.pl

Firma LUXOR od 1997 roku zajmuje się produkcją oraz dystrybucją maszyn i linii do sortowania i kompostowania odpadów

LINIE SORTOWNICZE DO SORTOWANIA ODPADÓW – OFERTA FIRMY LUXOR

Linię do sortowania odpadów tworzy zespół urządzeń połączonych systemem przenośników. Przykładowa linia technologiczna segregacji odpadów składa się z: rozrywarki worków, sita bębnowego, różnego rodzaju separatorów (magnetycznych metali żelaznych i nieżelaznych, balistycznego, optycznego, powietrznego), prasy belującej kanałowej z perforatorem butelek PET, stacji załadunku balastu. Instalacja może być uzupełniona o rozdrabniacz wstępny oraz frakcji preRDF.

Zastosowany sposób segregacji odpadów wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwia uzyskanie wymaganych poziomów odzysku materiałowego. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów przeznaczonych do składowania, a tym samym zwiększa się ilość surowców przeznaczonych do recyklingu.

Oferowane przez nas linie zapewniają efektywną segregację oraz przygotowanie odpadów do dalszego recyklingu według przyjętych zasad technicznych, spełniających wymogi prawne ochrony środowiska.

W przypadku pytań dotyczących szczegółów techniczno-handlowych prosimy o kontakt. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi urządzeniami – rozdrabniarki biomasy i gabarytów, rozrywarki worków oraz przesiewacze bębnowe mobilne, dyskowe i wibracyjne.

 

Jakie są najważniejsze zalety stosowania linii sortowniczych do odpadów?

Stosowanie linii sortowniczych do odpadów to coraz bardziej popularne rozwiązanie w procesie zarządzania odpadami. Takie linie umożliwiają wydajne sortowanie odpadów i ich przetwarzanie w celu ponownego wykorzystania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety stosowania linii sortowniczych do odpadów:

  • zwiększenie wydajności – linie sortownicze pozwalają na automatyczne sortowanie odpadów, co skraca czas pracy i zwiększa wydajność,
  • poprawa jakości sortowania – linie sortownicze wyposażone są w wiele funkcjonalności, które pozwalają na dokładne oddzielenie różnych rodzajów odpadów,
  • ochrona środowiska – stosowanie linii sortowniczych do odpadów wpływa pozytywnie na środowisko, ponieważ umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Odpady są sortowane i przetwarzane w celu odzyskania surowców wtórnych,
  • oszczędność kosztów – stosowanie linii sortowniczych do odpadów pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem odpadów,
  • zwiększenie zysków – dzięki linii sortowniczej odpady mogą zostać poddane procesom recyklingu lub odzysku surowców wtórnych, co przekłada się na zwiększenie wartości rynkowej odpadów.

Nasza oferta obejmuje także dostawę takich urządzeń, jak paczkarka do puszek.Zapraszamy do kontaktu