Linie sortownicze do sortowania odpadów – Oferta firmy Luxor

Linię do sortowania odpadów tworzy zespół urządzeń połączonych systemem przenośników. Przykładowa linia technologiczna segregacji odpadów składa się z: rozrywarki worków, sita bębnowego, różnego rodzaju separatorów (magnetycznych metali żelaznych i nieżelaznych, balistycznego, optycznego, powietrznego), prasy belującej kanałowej z perforatorem butelek PET, stacji załadunku balastu. Instalacja może być uzupełniona o rozdrabniacz wstępny oraz frakcji preRDF.

Zastosowany sposób segregacji odpadów wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwia uzyskanie wymaganych poziomów odzysku materiałowego. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów przeznaczonych do składowania, a tym samym zwiększa się ilość surowców przeznaczonych do recyklingu.

Oferowane przez nas linie zapewniają efektywną segregację oraz przygotowanie odpadów do dalszego recyklingu według przyjętych zasad technicznych, spełniających wymogi prawne ochrony środowiska.

W przypadku pytań dotyczących szczegółów techniczno-handlowych prosimy o kontakt. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi urządzeniami – rozdrabniarki biomasy i gabarytów, rozrywarki worków oraz przesiewacze bębnowe mobilne, dyskowe i wibracyjne.

 

Jakie są najważniejsze zalety stosowania linii sortowniczych do odpadów?

Stosowanie linii sortowniczych do odpadów to coraz bardziej popularne rozwiązanie w procesie zarządzania odpadami. Takie linie umożliwiają wydajne sortowanie odpadów i ich przetwarzanie w celu ponownego wykorzystania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety stosowania linii sortowniczych do odpadów:

  • zwiększenie wydajności - linie sortownicze pozwalają na automatyczne sortowanie odpadów, co skraca czas pracy i zwiększa wydajność,
  • poprawa jakości sortowania - linie sortownicze wyposażone są w wiele funkcjonalności, które pozwalają na dokładne oddzielenie różnych rodzajów odpadów,
  • ochrona środowiska - stosowanie linii sortowniczych do odpadów wpływa pozytywnie na środowisko, ponieważ umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Odpady są sortowane i przetwarzane w celu odzyskania surowców wtórnych,
  • oszczędność kosztów - stosowanie linii sortowniczych do odpadów pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem odpadów,
  • zwiększenie zysków - dzięki linii sortowniczej odpady mogą zostać poddane procesom recyklingu lub odzysku surowców wtórnych, co przekłada się na zwiększenie wartości rynkowej odpadów.

Nasza oferta obejmuje także dostawę takich urządzeń, jak paczkarka do puszek.

linia-sortownicza---f000315287
linia-sortownicza---f000014931
linia-sortownicza---f000028785
linia-sortownicza---f000038944
linia-sortownicza---f000042621
linia-sortownicza---f000051279
linia-sortownicza---f000074665
linia-sortownicza---f000061085
linia-sortownicza---f000088323
linia-sortownicza---f000098652
linia-sortownicza---f000103903
linia-sortownicza---f000115855
linia-sortownicza---f000147707
linia-sortownicza---f000125461
linia-sortownicza---f000154175
linia-sortownicza---f000167300
linia-sortownicza---f000172181
linia-sortownicza---f000192396
linia-sortownicza---f000213802
linia-sortownicza---f000201599
linia-sortownicza---f000243013
linia-sortownicza---f000238613
linia-sortownicza---f000259115
linia-sortownicza---f000265675
linia-sortownicza---f000276311
linia-sortownicza---f000288449
linia-sortownicza---f000299791
linia-sortownicza---f000303116
linia-sortownicza---f000137846
linia-sortownicza---f000189152
linia-sortownicza---f000224361
linia-sortownicza---f000315287 linia-sortownicza---f000014931 linia-sortownicza---f000028785 linia-sortownicza---f000038944 linia-sortownicza---f000042621 linia-sortownicza---f000051279 linia-sortownicza---f000074665 linia-sortownicza---f000061085 linia-sortownicza---f000088323 linia-sortownicza---f000098652 linia-sortownicza---f000103903 linia-sortownicza---f000115855 linia-sortownicza---f000147707 linia-sortownicza---f000125461 linia-sortownicza---f000154175 linia-sortownicza---f000167300 linia-sortownicza---f000172181 linia-sortownicza---f000192396 linia-sortownicza---f000213802 linia-sortownicza---f000201599 linia-sortownicza---f000243013 linia-sortownicza---f000238613 linia-sortownicza---f000259115 linia-sortownicza---f000265675 linia-sortownicza---f000276311 linia-sortownicza---f000288449 linia-sortownicza---f000299791 linia-sortownicza---f000303116 linia-sortownicza---f000137846 linia-sortownicza---f000189152 linia-sortownicza---f000224361