Witamy na Luxor.net.pl

Firma LUXOR od 1997 roku zajmuje się produkcją oraz dystrybucją maszyn i linii do sortowania i kompostowania odpadów

PRASY ROLUJĄCE DO ODPADÓW

Prasy rolujące stosuje się w celu belowania odpadów komunalnych lub surowców wtórnych, w celu ich dalszego transportu, składowania lub przetwarzania. Ze względu na szczelne owiniecie foli balotów brak jest specjalnych wymagań dotyczących przygotowania terenu pod składowanie odpadów. Składowanie odpadów w belach cylindrycznych pozwala na ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko, poprzez zminimalizowanie przedostawania się odcieków i substancji złowonnych do atmosfery. Wielokrotna warstwa folii na beli dokładnie zabezpiecza zbelowany materiał przed czynnikami atmosferycznymi.

 

Prasa rolująca składa się z przenośnika załadowczego z koszem zasypowym, właściwej jednostki rolującej i następnie owijającej bele oraz przenośnika rolkowego odprowadzającego gotowe bele. Jest to układ całościowy, kompatybilny. Atutem maszyny jest możliwość belowania materiałów bez ich wstępnego rozdrobnienia, np. istnieje możliwość belowania całych opon. Jednocześnie maszyna ma możliwość belowania materiałów rozdrobnionych, np. płatków tworzyw sztucznych.

 

Prasy rolujące – szczegółowy opis urządzenia

Proces belowania jest w pełni zautomatyzowany. Proces wymaga jedynie załadunku odpadów do kosza zasypowego i odbioru gotowych bel z przenośnika odbierającego bele. Możliwe jest ręczne sterowanie pracą urządzenia z panelu sterowania. Funkcje zgniotu beli, ilość zużywanej folii i siatki są kontrolowane i ustalane przez operatora urządzenia. Sprzęt jest przystosowany do pracy na zewnątrz (na otwartej przestrzeni), a wszystkie jego elementy są łatwo dostępne i  intuicyjne w obsłudze. Bele są owijane siatką i folią z polietylenu, które zabezpieczają przed ich rozpadem podczas składowania oraz w celu przeciwdziałania ewentualnym wyciekom i emisji nieprzyjemnych zapachów. Jednostka owijająca jest w pełni zintegrowana z działaniem systemu belowania.

Mobilny system belujący jest przystosowany do łatwego transportu, szybkiego demontażu i instalacji w dowolnym miejscu. Minimalna powierzchnia wymagana do przeprowadzenia procesu belowania i owijania wynosi 20 m x 30 m. Dodatkowo należy przewidzieć powierzchnię potrzebną do składowania odpadów.

 

Belowanie RDF

W naszej ofercie znajdą Państwo belownice, które doskonale sprawdzają się w belowaniu różnego rodzaju odpadów. Maszyny tego typu zdają egzamin na przykład podczas belowania paliw RDF. Urządzenia mogą współpracować z owijarką bel folią. Szczelne owijanie surowca to działanie niosące ze sobą wiele korzyści. Pierwsza z nich to oczywiście ochrona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ze względu na swą specyfikę paliwa tego typu powinny mieć jak najmniejszą wilgotność, a belowanie materiału jest doskonałym sposobem na zabezpieczenie materiału przed wilgocią. Co należy podkreślić, paliwo zabezpieczone przed wilgocią może być przechowywane na wolnym powietrzu, dzięki czumu zaoszczędzić można na budowie specjalistycznego zaplecza magazynowego. Inną zaletą owiniecia folia zbelowanego RDF jest fakt, że materiał zabezpieczony w ten sposób nie odcieka, ale też nie roztacza przykrych zapachów, a co za tym idzie – nie przyciąga zwierząt, takich jak ptaki oraz gryzonie, których obecność może być kłopotliwa. Paliwo chronione w ten sposób nie stanowi też zagrożenia pożarowego, co w znaczący sposób przekłada się na bezpieczeństwo panujące w obrębie składowisk RDF.

Wspomniane wyżej korzyści zdecydowanie przemawiają za owijaniem zbelowanych paliw RDF. To jednak nie jedyne atuty technologii, którą oferujemy. Warto bowiem podkreślić, że główną funkcją urządzeń jest kompresowanie surowca zmniejszające jego objętość, przez co paliwo zajmuje mniej miejsca w magazynie, czy nawet na specjalnie w tym celu przygotowanym placu, a także w transporcie. Okoliczności te znajdują zaś odzwierciedlenie w konkretnych oszczędnościach związanych ze składowaniem i transportem.

Belownice do odpadów. Dlaczego warto je wykorzystać?

Belownice to maszyny, które służą do redukcji objętości odpadów przed ich transportem do składowisk. Dzięki temu procesowi możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z transportem, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych ilości odpadów. Oto najważniejsze zalety belownic do odpadów:

  • redukcja objętości odpadów,
  • minimalizacja emisji gazów cieplarnianych,
  • optymalne wykorzystanie pojemności pojemników,
  • zwiększenie wydajności procesu,
  • zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach,
  • zmniejszenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem składowiska,
  • ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych.

W jakich sytuacjach mogą być stosowane prasy belujące?

Prasy belujące to maszyny, które służą do przetwarzania odpadów poprzez ich skompresowanie i prasowanie w zwarte, regularne belki. Dzięki temu procesowi możliwe jest zmniejszenie objętości odpadów i zwiększenie ich gęstości, co umożliwia bardziej efektywny transport i składowanie. Prasy belujące znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w gospodarce odpadami, przemyśle spożywczym, drukarskim czy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Poniżej przedstawiamy niektóre z zastosowań pras belujących:

  • gospodarka odpadami – prasy belujące są często stosowane w celu przetwarzania i kompaktowania różnego rodzaju odpadów, w tym papieru, tektury, folii, butelek PET, metalu czy tworzyw sztucznych,
  • przemysł spożywczy – w przemyśle spożywczym prasy belujące są wykorzystywane do prasowania słomy, siana czy trocin,
  • przemysł drukarski – w drukarniach prasy belujące służą do kompaktowania i prasowania różnego rodzaju odpadów, w tym papieru, tektury, kartonu czy folii.

Oferujemy również takie urządzenia jak kontener do biostabilizacji i biofiltr z płuczką.

 Zapraszamy do kontaktu