Witamy na Luxor.net.pl

Firma LUXOR od 1997 roku zajmuje się produkcją oraz dystrybucją maszyn i linii do sortowania i kompostowania odpadów

KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA

Proponujemy Państwu systemy kompostowania.

Wykonujemy kompostownie kontenerowe w systemie zamkniętym z napowietrzaniem i ujęciem powietrza poprocesowego oraz komputerowym systemem sterowania. W procesie kompostowania kluczowe są takie czynniki jak temperatura, odpowiedni poziom wilgotności oraz dostęp do tlenu. Tylko w takich warunkach organizmy rozkładające materię organiczną, a zatem bakterie tlenowe, nicienie oraz grzyby, mogą prowadzić proces kompostowania. W wypadku profesjonalnych linii do przetwarzania odpadów organicznych oba wspomniane wyżej czynniki musza być optymalnie dobrane do materiału wsadowego. Jednocześnie warunkiem poprawnego prowadzenia procesu jest zapewnienie odpowiedniej struktury materiałowi wsadowemu , umożliwiającym przepływ powietrza przez całą jego objętość.

Kontenerowe systemy kompostowania to nowoczesna technologia kompostowania bioodpadów pozwalająca prowadzić proces kompostowania w systemie zamkniętym, w których prowadzony jest proces kompostowania oraz higienizacji zgromadzonych odpadów organicznych.

Kolejnym etapem przetwarzania odpadów będzie skierowanie odpadów na plac dojrzewania kompostu. Materiał usypuje się w pryzmy, które należy okresowo przerzucać minimum raz w tygodniu do uzyskania stabilnego kompostu.

 

Zalety kontenera kompostującego

Kontener kompostujący to rozwiązanie cechujące się licznymi zaletami. Technologia optymalizuje za pomocą środków technicznych przebieg procesu biologicznego zachodzącego w naturze. Dzięki temu poszczególne fazy procesu kompostowania ulegają znacznemu skróceniu. Kierowanie procesem odbywa się komputerowo, bez udziału obsługi.

Odpady poddane kompostowaniu w kontenerze kompostującym zmniejszają też swoją objętość nawet o 30%.

W przypadku pytań dotyczących szczegółów techniczno-handlowych prosimy o KONTAKT.

Jak powinien być wykonany kontener do biostabilizacji?

Kontenery do biostabilizacji odpadów to ważny element procesu przetwarzania odpadów organicznych. Aby kontener spełniał swoje zadanie i zapewnił skuteczną biostabilizację odpadów, musi być wykonany z odpowiednich materiałów i spełniać określone wymagania. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych elementów, które powinny być uwzględnione podczas projektowania i wykonania kontenera do biostabilizacji:

  • materiał – kontener do biostabilizacji powinien być wykonany z trwałych i odpornych materiałów, takich jak stal nierdzewna lub specjalne tworzywa sztuczne,
  • konstrukcja – kontener powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał łatwe i skuteczne mieszanie i obracanie odpadów w jego wnętrzu. Konstrukcja powinna być także szczelna,
  • wymiary – kontener do biostabilizacji powinien być odpowiednio wymiarowany, aby umożliwić efektywne mieszanie i obracanie odpadów,
  • system wentylacji – kontener do biostabilizacji powinien być wyposażony w odpowiedni system wentylacji, który umożliwi dostarczenie tlenu do wnętrza kontenera oraz odprowadzenie gazów powstałych podczas procesu biostabilizacji,
  • dodatkowe wyposażenie – kontener do biostabilizacji może być wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak systemy monitorowania temperatury.

Jakie zadanie ma biofiltr z płuczką?

Biofiltr z płuczką to technologia, która służy do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń organicznych. Takie produkty są stosowane w przemyśle, w którym wytwarzane są duże ilości gazów, które zawierają lotne związki organiczne (LZO). Zadaniem biofiltrów z płuczką jest usunięcie tych związków z powietrza. Biofiltr z płuczką składa się z dwóch głównych elementów: biofiltru oraz płuczki.

To pojemnik wypełniony materiałem biologicznym, takim jak drewniany lub plastikowy materiał o dużej powierzchni, na którym rosną mikroorganizmy, które degradują zanieczyszczenia organiczne. Płuczka natomiast jest odpowiedzialna za płukanie biofiltru w celu usunięcia nagromadzonych resztek zanieczyszczeń, które mogą zablokować powierzchnię materiału biologicznego.

Oferujemy również nowoczesne linie sortownicze.Zapraszamy do kontaktu