Do czego służą prasy kanałowe?

Przetwarzanie i recykling odpadów to działania proekologiczne, które pomagają chronić środowisko naturalne. Niestety, składowanie dużych ilości folii, kartonów, butelek PET, tworzyw sztucznych, elementów drewnianych, gum czy tekstyliów może sprawiać pewne problemy – szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie dysponują odpowiednio dużą przestrzenią magazynową. Rozwiązaniem problemu przechowywania odpadów jest zmniejszenie ich objętości przy pomocy specjalistycznych pras kanałowych.


Prasy kanałowe – dlaczego warto z nich skorzystać?

Różnego rodzaju firmy generują duże ilości odpadów. Problemem jest ich utylizacja, ale także miejsce, które zajmują. Prasa kanałowa ułatwia ich składowanie i transport, co w efekcie długofalowym przyczynia się do ochrony środowiska. Prasy kanałowe to sposób na zmniejszenie objętości recyklingowanych odpadów nawet o 95%. To ogromna oszczędność miejsca i zysk dla przedsiębiorców. Dlaczego? Skompresowane tworzywa mają większą wagę, co pozwala podnieść ich wartość rynkową, a tym samym otworzyć nowe możliwości zwiększenia przychodów firmy. Bele otrzymane w procesie prasowania to czyste pod względem materiałowym i łatwe w magazynowaniu produkty, przygotowane do dalszej obróbki.


Którą belownicę wybrać?

Przedsiębiorcy, którzy szukają kompaktowych pras, z pewnością docenią belownice pionowe, które zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż modele poziome. Z kolei belownice poziome pozwalają na efektywniejsze przetwarzanie, przez co idealnie wpasowują się do zakładów zagospodarowania odpadów gdzie mamy większe ilości odpadów przeznaczonych do prasowania. Co więcej, belownice te stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji przetwarzania odpadów. Dodatkowo połączone z urządzeniem do perforacji butelek PET pozwalają na szybką kompresję materiałów objętościowych.

Parametry prasy kanałowej świadczące o jej wydajności powinny być dostosowane do ilości generowanych w danej firmie odpadów. W niektórych przypadkach dobrą inwestycją będzie także zakup urządzeń do sortowania, przetwarzania, kompostowania i utylizacji odpadów.