Rodzaje separatorów do odpadów

Separatory to specjalistyczne maszyny, które służą do rozdzielania odpadów w celu ich dalszego wykorzystania lub utylizacji. Można je podzielić ze względu na to, jakie materiały i z użyciem jakiej technologii są w stanie oddzielać.

Separatory magnetyczne wykorzystuje się do oczyszczania materiałów sypkich i lejnych, na przykład piasku lub żwiru. Magnes oddziela wszelkie elementy o właściwościach ferromagnetycznych, czyli na przykład opiłki, śruby oraz druty. Separator może przyjmować między innymi formę bębnową lub nadtaśmową.

Urządzenia pneumatyczne, nazywane również powietrznymi, wykorzystuje się do oddzielenia od siebie frakcji materiałów lekkich od ciężkich. Separator, montowany na taśmie, generuje podmuch powietrza, który odrzuca odpady o niewielkiej masie, takie jak papier oraz folia.

Separatory balistyczne rozdzielają materiał na trzy frakcje – ciężką, lekką oraz podsitową. Frakcja lekka i ciężka są wychwytywane dzięki ruchom oscylacyjnym podstawy, a podsitowa – przez otwory, które w nim występują.

Do tego typu urządzeń zalicza się również separatory optyczne, uważane za najbardziej nowoczesne i zaawansowane. Rozdzielają materiały dzięki skanerom, lampom i systemowi komputerowemu.

Przykładowe zastosowania separatorów:

  • separatory magnetyczne – wykorzystuje się je do podziału odpadów budowlanych, przemysłowych oraz spożywczych. Nasza firma proponuje specjalistyczne urządzenia, które pomogą w odnalezieniu i ponownym wykorzystaniu elementów metalowych. Dzięki nim można również uniknąć niebezpieczeństw związanych z kontaktem z produktami ostrymi, takimi jak druty,
  • separatory pneumatyczne – głównie do recyklingu odpadów komunalnych i budowlanych. Dzięki nim można zaoszczędzić wiele czasu i kosztów, związanych z ręcznym rozdzielaniem odpadów,
  • separatory balistyczne – do recyklingu odpadów w branży przemysłowej, budowlanej oraz spożywczej,
  • separatory optyczne – stosowane do precyzyjnego rozdzielania tego samego typu materiałów, na przykład pod względem koloru lub kształtu, a nawet gęstości i wytwarzanego widma.