Zastosowanie kompostowni kontenerowych

Śmieci to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego stale poszukuje się nowych, skutecznych sposobów na ich utylizację. Kompostowanie sprawia, że nie tylko możemy pozbyć się odpadów organicznych z gospodarstw domowych i przemysłu, ale je spożytkować.

 

Co to jest kompostowanie?

 

Kompostowanie to proces organiczny, któremu poddaje się odpady pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo znany przez właścicieli ogródków i działek sposób na pozyskanie naturalnego nawozu. Proces kompostowania to kontrolowany rozkład odpadów organicznych. W naturze rozkładają się one powoli, natomiast przy zapewnieniu odpowiednich warunków, które ma miejsce przy planowanym kompostowaniu, proces następuje szybciej. Kompostowanie odpadów zapobiega ich biologicznej aktywności na składowisku, eliminuje powstawanie odcieków i gazów. Proces kompostowania zachodzi przy udziale tlenu, wody i azotu, które to czynniki zapewniają odpowiednie środowisko dla specjalnych bakterii, rozkładających materię roślinną.

Na wsi kompostowanie odpadów nie stanowi problemu, łatwo jest wygospodarować miejsce na kompostownik. W miastach natomiast dobrze sprawdzają się kompostownie kontenerowe.

 

Jak działa kompostownia kontenerowa?

 

Kompostowanie kontenerowe odbywa się w zamkniętych kontenerach, które są napowietrzane, wyposażone w filtr biologiczny oraz aparaturę kontrolno - pomiarową, dzięki którym proces jest w pełni kontrolowany. Po około dwóch tygodniach uzyskany kompost musi dojrzeć. Przenosi się go na inne stanowisko i poddaje regularnie napowietrzaniu przez kilkanaście tygodni.

Dzięki zastosowaniu kompostowni kontenerowych, przy pomocy odpowiedniej techniki przyśpiesza się naturalny, biologiczny proces kompostowania. Polskim producentem urządzeń do kompostowania jest firma Luxor z Lublina.