SITO BĘBNOWE MOBILNE

maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 • maszyna do odpadów
 

Zastosowanie

Sito bębnowe mobilne przeznaczone jest do przesiewania odpadów komunalnych. Sito zaprojektowane i wykonane jest tak aby rozdzielało materiał na dwie frakcje. Frakcję nadsitową i podsitową.

Szczegółowy opis urządzenia

Sito stanowi zwartą konstrukcję stalową. Integralną częścią jest główna rama stalowa z podwoziem, na której zamocowano wszystkie podzespoły. Materiał ładowany jest przy pomocy ładowarki do zbiornika zasypowego, z którego taśmociągiem podawany jest do bębna obrotowego. Ilość ładunku podawanego do bębna regulowana jest poprzez płynną regulację prędkości taśmy przy pomocy zaworu hydraulicznego.

endmenu