SITO BĘNOWE STACJONARNE

maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
 

Zastosowanie

Sito bębnowe stacjonarne przeznaczone jest do przesiewania odpadów komunalnych w liniach sortowniczych. Sito zaprojektowane i wykonane jest tak aby rozdzielało materiał na dwie lub trzy frakcje.

Szczegółowy opis urządzenia

Posiadamy w ofercie sita bębnowe o średnicy będna od 1800 do 3000 mm przy długości bębna od 4040 do 9090 mm. Moc napędu w oferowanych przez nas sitach stacjonmarnych wynosi od 5,5 do 18 kW

endmenu