PRASY ROLUJĄCE

maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów maszyny do sortowania odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
  • maszyna do odpadów
 

Zastosowanie

Prasy rolujące do odpadów - Oferta urządzeń firmy Luxor

Prasy rolujące stosuje się w celu belowania odpadów  komunalnych lub surowców wtórnych, w celu ich dalszego składowania lub przetwarzania. Przygotowanie terenu zależy od tego jakiego rodzaju odpady będą składowane i jakie są plany na ich zagospodarowanie. Jeżeli odpady belowane mają zalegać w niecce bez konkretnego przeznaczenia, wtedy teren powinien być przygotowany i zabezpieczony tak samo jak pod zwykłe wysypisko, z geomembraną, drenażem, itp. Natomiast jeżeli będą to np. materiały na paliwo alternatywne lub inne z perspektywą szybkiego zagospodarowania można zmniejszyć środki ostrożności, wiąże się to z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia.

Instalacja przez nas proponowana składa się z przenośnika załadowczego z koszem zasypowym, z prasy rolującej oraz przenośnika rolkowego odprowadzającego gotowe bele. Jest to układ całościowy, kompatybilny, i nie można tego rozdzielić na odrębne części. Zestaw ten nie wymaga stosowania rozdrabniarki odpadów.


Instalacja przez nas proponowana składa się z przenośnika załadowczego z koszem zasypowym, z prasy rolującej oraz przenośnika rolkowego odprowadzającego gotowe bele. Jest to układ całościowy, kompatybilny, i nie można tego rozdzielić na odrębne części. Zestaw ten nie wymaga stosowania rozdrabniarki.

Szczegółowy opis urządzenia

Proces belowania jest w pełni zautomatyzowany. Możliwe jest ręczne sterowanie pracą urządzenia z panelu sterowania. Funkcje zgniotu beli, ilość zużywanej siatki lub folii są kontrolowane i ustalane przez operatora urządzenia. Sprzęt jest przystosowany do pracy na zewnątrz (na otwartej przestrzeni), a wszystkie jego elementy są łatwo dostępne i proste w obsłudze. Bele są owijane siatką i folią z polietylenu, które zabezpieczają przed ich rozpadem podczas składowania, oraz w celu przeciwdziałania ewentualnym wyciekom i emisji nieprzyjemnych zapachów. Jednostka owijająca jest w pełni zintegrowana z działaniem systemu belowania.

Mobilny system belujący jest przystosowany do łatwego transportu, szybkiego demontażu i instalacji  w dowolnym miejscu. Minimalna powierzchnia wymagana do przeprowadzenia procesu belowania i owijania wynosi 20 m x 30 m. Dodatkowo należy przewidzieć powierzchnię potrzebną do składowania odpadów.

endmenu